Vi gör gröna handlingar

Vi arbetar ständigt med fokus på miljö och hållbarhet. Utifrån ny och kostnadseffektiv teknik energieffektiviserar vi fastigheterna med målet att minska den köpta energin och vattenförbrukningen. Bra miljöval finns i åtanke i vårt dagliga arbete, i allt från sophantering till val av material. Ett annat viktigt led är att inspirera våra kunder att själva göra hållbara val.

Vi vill vara långsiktiga samhällsbyggare. Därför är det en självklarhet att på olika sätt integrera hållbarhetsarbetet i all vår verksamhet.

hållbarhetsarbete

Elbilar

Vi vill göra bra miljöval i vårt dagliga arbete, från sophantering till val av material. Därför kör våra fastighetsskötare elbilar som både är renare och orsakar mindre buller. Vi kommer också att installera laddstolpar till våra hyresgäster så att det blir mer attraktivt för alla att gå över till elbil eller hybridbil.

Solceller

Vi tittar alltid på möjligheter att energieffektivisera och göra bra hållbara val. Ett beslut vi tagit är att investera i solceller. På så sätt sparar vi både på miljö och el. Ett spännande, långsiktigt projekt som ligger i startgroparna. 

Lokalt engagemang

Vårt hjärta brinner för Ängelholm

Vi är ett lokalt företag med lång historia i Ängelholm. Därför brinner vi lite extra för vår stad och engagerar oss med glädje i lokala föreningar, inte minst barn- och ungdomsverksamheter. Vi är en del av, och delaktiga i, Ängelholm och bidrar på olika sätt till stadsutveckling och ett levande centrum.
Vattenpoolarna Höganäs - Ängelholm
Ängelholm - Skäldervikens Segelsällskap
Ängelholms golfklubb
Vejby IF