ATT TÄNKA PÅ VID UTFLYTT

UPPSÄGNING

Säg upp ditt kontrakt i god tid när du ska flytta. Du har tre månaders uppsägning och vi vill ha din uppsägning skriftligt. Därefter räknas uppsägningstiden i tre hela kalendermånader från närmst kommande månadsskifte.
Vi kommer efter detta att lämna ut ett telefonnummer till dig för eventuella nya hyresgäster så att du kan visa lägenheten för dessa.


BESIKTNING

Om du vet med dig att du själv gjort arbeten i lägenheten så ber vi dig att boka en förbesiktning. Detta gäller även om du rökt i lägenheten. Detta gör vi för att du själv ska ha tid att återställa ditt arbete om det inte godkänns av oss.
Du ringer själv och bokar en slutbesiktning. Då ska lägenheten vara tömd och städad. Detta gäller även förrådsutrymme och uteplatser. Var noga med städningen! Om denna inte godkänns anlitar vi en städfirma och vi debiterar dig.

ÖVRIGT

Tänk på att saker du inte själv vill ta med dig vid din flytt får inte ställas ner i vår sopstation. Ring till någon loppis eller lämna dina saker på en återvinningsgård.

KOM IHÅG ATT

- Säga upp dit elabonnemang. Ring Öresunds Kraft
- Lämna in samtliga nycklar till oss, saknas nycklar
debiterar vi 1500:- cylinderbyte.

Logga in