Historia

Det är nästan 50 år sedan Leeman & Olsson startade. Muraren Ivar Leeman och snickaren Gösta Olsson lärde känna varandra på byggmästarskolan och slog sig sedan samman och bildade Byggnads AB Leeman & Olsson.

Fastigheten på Bruksgatan 19 i Ängelholm blev något av ett examensarbete. Den stod färdig 1947 och ett kontor inreddes på vinden. Året efter flyttade nuvarande VD in som ettåring. Under de följande 30 åren uppfördes en mängd objekt inom Ängelholms kommun.


Nuvarande Villanområdet byggdes under 50-talet och även Kungsgårds-området tillkom under denna period. Året 1977 bestämde sig Ivar och Gösta för att gå i pension, och Byggnads AB Leeman & Olsson övergick då i Ulf Leemans ägo.

 

 

Logga in